skip to Main Content

In vijf stappen naar meetbare resultaten

Een grotere bekendheid, meer bezoek op uw website en sociale media. Meer klanten, dus een hogere omzet.

Stap 1
Sociale Media analyse en Quick Scan
We starten met het maken van een analyse en Deepscan van uw website en sociale media. Wij screenen uw website en sociale media op gebruik, het aantal bezoekers, teksten, lay-out, snelheid en onvolkomenheden. Dat geeft een beeld. Over het algemeen volgt daaruit altijd de vraag; “wat is uw doel”. Met andere woorden waar wilt u naar toe en hoe?

Stap 2
Kansen en/of problemen
Tijdens een kopje koffie met u bepalen we op basis van de resultaten het vervolg. Waar liggen uw kansen en/of problemen, en hoe die te benutten of op te lossen?

Stap 3
Inventarisatie

We inventariseren uw bestaande content. Zijn er video’s, foto’s en/of bestaande teksten die we kunnen hergebruiken? Wat kunnen we binnen uw budget creëren en welke strategieën en sociale mediakanalen worden er nu gebruikt en ingezet om uw doelen te bereiken?

Stap 4
Zoeken naar kapstokjes
Waar zijn de kapstokjes? Waar liggen de kansen welke nog niet (of niet volledig) zijn benut.

Stap 5
Plan van aanpak
In overleg met u, en op basis van bovenstaande bevindingen, maken we een plan van aanpak. Bepalen we de strategie, de kosten en de bijpassende looptijd.

Uw klanten vinden, uw klanten binden, uw klanten inspireren?

Bel vandaag voor een vrijblijvend gesprek met Content Marketing Loket.

"Eindelijk weer eens vakantiepret, dankzij het Content Marketing Loket."

Back To Top